Er zijn nogal twijfels over het verplicht opzetten van vastliggende ballen bij libre klein grote hoek.

Zoals artikel 5303 van het SAR reglement het beschrijft is dus de juiste weg.
Dus is het verplicht opzetten bij vastliggende ballen.

Artikel 5303

Vastliggende ballen / uitgesprongen ballen

  1. Ligt de speelbal vast tegen een of beide aanspeelballen, dan mag de speler kiezen uit:
    1. het plaatsen van alle ballen in de beginpositie;
    2. het spelen vanaf een niet vastliggende bal of via een of meer banden tegen welke de speelbal niet vastligt;
    3. het 'vrij'-spelen van zijn speelbal door een kopstoot (massé of piqué).
  2. Bij de persoonlijke kampioenschappen in de topklasse zoals bedoelt in aanhangsel A van het WR, heeft de speler geen keus, maar dienen alle ballen in de beginpositie te worden geplaatst, zoals bepaald in artikel 5204.
  3. Zijn een of meer ballen uitgesprongen, dan dienen alle ballen in de beginpositie te worden geplaatst, zoals bepaald in artikel 5204. 

ad artikel 5302, lid 2 en ad artikel 5303, lid 1

Ten opzichte van de andere klassen in de spelsoort libre-klein gelden in de overgangsklasse en de topklasse de volgende extra handicaps:
- in de overgangsklasse de grotere verboden zones, overeenkomstig de tekening 4 in aanhangsel A;
- in de topklasse de grotere verboden zones en de verplichtingen dat bij vastliggende ballen deze in de beginpositie moeten worden geplaatst.

 

AANHANGSEL A

KLASSEN; ALGEMEEN GEMIDDELDE GRENZEN; AANTAL SPELERS PER TEAM;

klasse

algemeen gemiddelde grens

van tot

aantal spelers

per team

A

B1

B2

C 1 libre

C1 libre GH*

C 1 kader

C 2

C 3

C 4

C 5

Damesbeker

0.200

0.450

0.200

3.50

15.00

6.00

2.00

1.50

1.00

0.25

0.25

onbepaald

onbepaald

0.550

15.00

25.00

18.00

4.00

2.50

2.00

1.50

5.00

drie

drie

drie

drie

één

één

drie

drie

vier

vier

vier

       

GH = voor libre GH is het bepaalde in SAR artikel 5302 lid 2 en lid 3 (verboden zones) alsmede het bepaalde in SAR artikel 5303 lid 2 (vastliggende ballen bij topklasse) van toepassing.