District Het Sticht is onderdeel van KNBB Gewest Midden Nederland, afdeling 1.
Het district is een samenvoeging van de voomalige districten Het Gooi en Utrecht.
Per 1 juli 2022 is ook de Biljartfederatie Gooi en Vechtstreek onderdeel geworden van Het Sticht.

 KNBB Gewest Midden Nederland

KNBB Wedstrijd reglementen

Huishoudelijk Reglement District Het Sticht (Doc)

Verenigingen

Formulieren