Na een periode van biljart drooglegging mogen we weer starten.

Echter het bestuur is nog steeds van mening dat we zoveel mogelijk voorzichtig en zorgvuldig moeten omgaan met alle omstandigheden en hebben daarom voorlopig een paar spelregels opgesteld. Helemaal nu we nog 1,5 meter in acht moeten houden tijdens het spelen van ons geliefde spelletje.

  1. De inschrijving van de PK deelname is geheel gratis, mits uiteraard dat we wel gaan spelen en niet opgeven voor de lol en op het laatste moment afzeggen en / of weg blijven. Dan zijn er wel kosten aan verbonden.

  2. Tijdens de voorwedstrijden worden de spelers zelf verzocht om de gemaakte caramboles door te geven aan de schrijver, dus er is geen extra arbiter aan de tafel.

  3. Tevens, als de organisatie geen schrijvers heeft kunnen regelen, de andere partijen ondersteunen met het noteren op de tellijsten.

  4. Bij een deelname van 12 spelers totaal in een speelklasse, gaan we de finale laten spelen met 6 man i.p.v. 8 man.

  5. De voorwedstrijden gaan we, indien mogelijk, zoveel mogelijk laten spelen bij een lokatie van 1 of 2 tafels.

  6. De districts finale’s gaan we, indien mogelijk, ALLEEN spelen bij een lokatie van 3 of 4 tafels en dan ALLEEN in het weekend op de zaterdag en zondag. Dit omdat alle districts finale’s tijdens de teamcompetitie gepland staan en dus de vrijdagavond voor de teams blijven staan.

  7. Door de volle speelkalender is de Open Driebanden Groot klasse dit jaar komen te vervallen.

  8. I.v.m. het starten van het PK-seizoen in week 32, op 3 augustus, kan het zijn dat lokaties dicht zijn i.v.m. vakantie. Gaarne dit doorgeven aan mij.

Wij hopen dat iedereen, spelers en lokatie-houders, zich hierin kunnen vinden en hoop van een ieder de flexibiliteit en sportiviteit te kunnen opbrengen.

 

Nieuwe Wedstrijdkalender 2020-2021